ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการศึกษาที่เชื่อมโยงแผนสำคัญของประเทศ

นโยบายหลักรัฐบาล (12 ด้าน)
     2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ

ไม่พบข้อมูล